درباره ما


ما، شرکت آیرین، یک شرکت استارت آپ و فناورانه هستیم و هدف اصلی مان ساخت محصولاتی جهانی، با علم و تکنولوژی روز است. ما می دانیم که هوشمندســازى، دیجیتالى کردن و انقلاب در سیســتم هاى ســنتى در عرصه صنعت و علم مهمترین هدف و چشــم انداز شــرکت هاى عمده تکنولوژیک در جهان است، چشــم اندازى که به تغییراتى چشم گیر در زندگى روزمره مان خواهد گذاشت. دستاورد بزرگ ما همگامى تکنولوژیک و رقابت با این شرکت های بزرگ بین المللی است. شــرکت آیرین از پنــج دپارتمان برق الکترونیک و ابزار دقیق، دپارتمان نرم افزار و ســرور، دپارتمان گیم، دپارتمان ژئوفیزیک و دپارتمان تولید محتوا تشکیل شده که این پنج بخش در تعامل هر روزه با هم در حال انجام پروژه هاى خلاقانه براى توزیع در بازار جهانى هستند.


شرکت آیرین در پنج حوزه ســاخت بازیهاى رایانه اى براى پلتفرم هاى کنســول، رایانه هاى هاى شخصى و موبایل، توســعه انواع نرم افزارهاى اندوریدى و iOS در همه حوزه ها ، ســاخت پنل و آنلاین ســازى، ساخت نرم افزارها و تجهیزات تخصصى حوزه زمین شناسى و همچنین تولید محتوا فعالیت مى کند. سطح بالاى تولیدات شرکت آیرین و توزیع جهانى آنها با حضور مهندســین، متخصصین و دانش آموختگان برتر و مســتعد دانشــگاهى، محقق مى شــود. ســـاختار منسجم و فضاى خلاقانه ى مجموعه ى آیرین، آن را به مکانى ایده آل جهت تولیداتى شگفت انگیز و هنرمندانه مبدل کرده است.

دپارتمان

اهداف و چشم اندازها

Image

تولید محصولات با استاندارهای جهانی

ترکیب تکنولوژی و هنر. هدف ما در مجموعه پیشرو فناور آیرین تولید محصولاتی است با استفاده از دانش روز و ظرافت های هنری. محصولاتی با استاندارهای جهانی. برای رسیدن به این هدف مجموعه ای جوانان متخصص در حوزه های مختلف از مهندسین طراح الکترونیک تا برنامه نویسان نرم افزار و گیم و طراحان مدل های سه بعدی و گرافیکی و ... در کنار هم جمع شده اند.

Image

محیط صمیمی و دوستانه

ما یک خانواده ایم. هدف ها و رویاها و آرزوهایمان به هم گره خورده است. هدفمان ساخت محیط و اتمسفری است که بتوانیم مسیر این مسیر سخت را هموارتر کنیم و از کنار هم بودن یاد بگیریم و چالش ها را از سر راه برداریم.

Image

بلند پروازی و پیشرفت

مهمترین شعار ما در مجموعه آیرین این است: "همه چیز امکان پذیر است." ما این شعار را در همه مراحل ساخت پروژه ها از ایده پردازی تا اجرا سرلوحه کارمان قرار می دهیم. چون اعتقاد داریم دنیای امروز ما بدون مرز است.

Image

سخت کوشی و روحیه تیمی

برای رسیدن به موفقیت و خلق تنها با کنار هم بودن بهترین ها محقق نمی شود. ما در مجموعه آیرین یک خانواده ایم. ما یک تیم ایم. ما تنها در کنار هم و با سخت کوشی می توانیم به موفقیت دست پیدا کنیم.

چون ما یک خانواده ایم

Card image

رزومه خود را برای ما ارسال کنید

image image image image image