W H A T   W E   D O  

تولید و توسعه بازیهاى کنسول و پى سى

تجربه بالای متخصصین و هنرمندان توانمند تیم بازی سازی شرکت آیرین امکان رویاپردازی درباره توسعه پروژه هایی جهانی را به ما می دهد. این یکی از بزرگترین دستاوردهای تیم ماست چون رسیدن به این مهم تنها از تیم هایی بر می آید که برنامه ریزی، طراحی و اصول علمی و فنی ساخت یک بازی رایانه ای را به دقت رعایت کنند. تیم بازی سازی شرکت آیرین برای رسیدن به این هدف تیمی متشکل از برترین طراحان بازی، هنرمندان دو بعدی و سه بعدی و برنامه نویسان را گردهم آورده تا بازیهایی هنرمندانه و علمی بسازد. بررسی همه جانبه در ساخت این بازیها از ابتدایی ترین مراحل مانند مطالعه نیازهای مخاطبین تا پلتفرم های انتشار و مارکت و نحوه کسب درآمد تا تمامی مراحل ساخت از دیزاین تا انتخاب موتور بازی سازی مناسب و طراحی محیط، کاراکترها و مکانیک ها با استفاده از کتاب ها، مقالات، نشریات معتبر و روش های علمی انجام می شود. نتیجه این نگاه باریک بینانه و حرفه ای محصولاتی بزرگ، موفق و درخشان است.

گالری پروژه

حوزه هاى فعالیت ما

بازى سازى

سرگرمى

آموزش

دیگر پروژه ها

image image image image image